Дистанционно наблюдение

Системата за дистанционно наблюдение на Eaton SmartQmmunicator свързва Вашите UPS устройствата към Вашия локален център за обслужване на Eaton. Системата дава възможност за 24/7 сигурен достъп до критична информация за UPS от всяка точка на света с помощта на интернет. Услугата е предназначена за значително увеличаване на надеждността на Вашето оборудване и минимизиране на разходите за поддръжка.

SmartQmmunicator е цялостно решение, предлагащо обширен контрол на UPS, включително широка гама от функции, като например:

 • Достъп до данни в реално време на UPS системата
 • Управление на потребителския достъп
 • Аларми чрез SMS или по имейл
 • Автоматично генерирани доклади, като например:
  • Отношение между UPS величините (стойности за вход/изход/батерии)
  • Доклади за енергията (доклад за kWh)
  • Доклад за състоянието на UPS
 • Съхранение на данни в хода на изпълнение и тенденции

Основни предимства на това решение:

 • Минимизиране на бизнес рисковете на клиента
 • Непрекъснато наблюдение / 24 часа
 • Предотвратяване на повреди преди да се появят
 • Бързо решаване на проблеми