Hotswap MBP product photo

Eaton HotSwap MBP

Rozvaděčová řada Eaton HotSwap MBP je tvořena univerzálními a přizpůsobivými rozvaděči (PDU) o výšce 2U, navrženými pro zvýšení dostupnosti připojení pro UPS s výkonem do 3kVA. Jakákoli UPS připojená k HotSwap MBP může být pro účely údržby, nebo rozšíření vyměněna, aniž by bylo přerušeno napájení chráněných zařízení. Jedinečnou vlastností těchto PDU je, že mohou být z hlediska univerzálnosti přišroubovány na zadní stěnu UPS řady Pulsar, a to při přední či zadní orientaci, nebo zleva, či zprava. Rozvaděče nabízejí různé možnosti montáže do stojanu, na stěnu, nebo na zadní stranu UPS bez ohledu na značku.

Funkční vlastnosti a přednosti

  • Zvýšení počtu zařízení, která lze připojit na jednu UPS s výkonem do 3kVA,
  • Montáž je možná třemi různými způsoby, do stojanu, na stěnu, nebo na zadní stranu UPS,
  • Univerzální zásuvková řada s výškou 2U,
  • Jednoduché připojení vidlicí,
  • Univerzální řešení.