PowerXpert Gateway Mini-slot Card product images

Mini-slot karta Power Xpert Gateway

Komunikační karta Power Xpert Gateway určená pro Mini-Slot přenáší informace z vaší UPS na váš počítač. Na základě dat, obdržených v reálném čase můžete monitorovat a spravovat svou Eaton UPS na dálku. Přes webový prohlížeč, nebo stávající systém pro správu napájení, nebo systém pro správu datové sítě se přenáší údaje o zatížení, parametrech vstupu a výstupu, alarmy a záznamy událostí.

Funkce

  • Dálkové monitorování klíčových údajů jako jsou: aktuální energetická spotřeba UPS, přístup k více UPS modulům přes jediný adaptér, % podíl plné zátěže, THD (celkové harmonické zkreslení), stav zátěže, výstupní výkon a stav alarmů.
  • Automatické ukládání dat, záznamy událostí a časových intervalů spolu s časovými značkami pro potřeby analýzy výkonových a energetických parametrů
  • Možnost integrace vaší UPS do stávajícího systému pro správu budov, nebo do systémů pro správu datové sítě, včetně softwaru Intelligent Power Manager a Intelligent power Protector. Použity jsou komunikační protokoly jako SNMP, BACnet IP, a Modbus TCP/RTU.
  • Zobrazení trendů a grafické vyjádření alarmů pro lepší diagnostiku měřených parametrů UPS.

Jazyky:

  • Angličtina, ruština, polština, čínština, španělština, portugalština (Brazílie), italština, francouzština, němčina

Související informace
Stáhnout firmware
Dokumentace k produktu