Eaton sonda pro monitorování okolního prostředí – rozšíření pro UPS/ePDU

(Typové číslo EMP001)

Sonda pro monitorování okolního prostředí (EMP) je volitelné rozšiřující zařízení, které vám umožňuje shromažďovat údaje o teplotě a vlhkosti a vzdáleně tak monitorovat data z okolního prostředí. Rovněž můžete sledovat stavy dvou vstupních kontaktů.

  • Pokud teplota a vlhkost přesáhnou hranice nastavené uživatelem, zaznamená se tato skutečnost do seznamu událostí UPS/ePDU.
  • Sonda EMP monitoruje údaje o teplotě a vlhkosti libovolného prostředí ve kterém jsou vaše klíčová zařízení, jež chcete chránit. EMP měří teplotu v rozsahu od 0°C až do 70°C s přesností ±2°C.
  • EMP měří relativní vlhkost v rozsahu 10% až 90% s přesnosti ±5%.
  • Sonda může být umístěna mimo samotný rozváděč ePDU a připojena síťovým kabelem CAT5 o maximální délce 20m.
  • Funkce výměny za chodu zjednodušuje instalaci, neboť sondu můžete bezpečně zapojit aniž byste museli vypnout napájení ePDU/UPS, nebo vypnout zařízení, která jsou na UPS/ePDU připojena.
  • EMP monitoruje stav dvou kontaktů dle potřeb uživatele.
  • Teplotu, vlhkost a sepnutí/rozepnutí kontaktů lze zobrazit přes webový prohlížeč, sériové rozhraní, nebo na LCD displeji (platí jen pro ePDU).
  • Prahové, uživatelem volitelné hodnoty pro spuštění alarmu vám umožňují definovat limity přípustné teploty a vlhkosti.
  • Při překročení přípustných hodnot, nebo při změně stavu kontaktů, je uživateli pomocí SMTP protokolu a klientské e-mailové aplikace zaslána e-mailová zpráva.
  • Změny stavu externích kontaktů jsou zaznamenávány do seznamu událostí v ePDU.