Paralelní řazení UPS pomocí technologie Powerware Hot Sync®

Technologie Powerware Hot Sync® byla ověřena na tisícovkách praktických instalací a stala se globálním standardem spolehlivosti.

Tato technologie dovoluje, aby vícemodulová konfigurace pracovala v paralelním zapojení, aniž by bylo nutné zajišťovat komunikaci mezi moduly. Takové uspořádání zabraňuje vzniku nejslabších článků v řetězci, které jsou vlastní tradičním paralelním zapojením, a maximalizuje dostupnost.

Watch Eaton's latest video of how this technology works.

HotSync redundantní uspořádání dovoluje paralelní instalaci typu N+X až čtyřech Eaton UPS, při kterém UPS moduly mezi sebou sdílí kritickou zátěž. Pokud se v kterémkoli modulu objeví jakákoli porucha zůstává kritická zátěž na 100% chráněna pomocí UPS. Interní diagnostika totiž okamžitě odpojí UPS, která je v poruše od přípojnice kritické zátěže a zbylé UPS moduly převezmou plně její zatížení.

Kapacita Hot Sync uspořádání je až 8 paralelních modulů zapojených ke zvýšení zatěžovací kapacity. Tím, že se přidají moduly nad výkon, potřebný k napájení zátěže, se dosáhne redundance. Např. jestliže příkon zátěže je 800 kVA a instalujeme tři jednotky po 400 kVA, obdržíme redundanci N+1 – dva moduly napájí zátěž a jeden zajišťuje redundanci.

Powerware Hot Sync technologie je k dispozici pro Eaton UPS 9PX, 9155, 9395P, 93E, 93PM a BladeUPS.

Navazující informace
Přední technologické postavení
Paralelní řazení UPS
Správa baterie
Celkové vlastnické náklady (TCO)
Segmentace zátěže
Ocenění