Integration

Integrert strømstyring for virtuelle miljøer

Eatons Intelligent Power Manager (IPM)-programvare er godkjent som VMware Ready og gir de verktøy du trenger for å overvåke og administrere strømenheter i dine fysiske og virtuelle miljøer. Gjennom perfekt integrering utvider IPM kapasiteten til administrasjonsverktøy for virtualisering og skylagring, som VMwares vCenter og vRealize Operations, ved å inkludere overvåking, administrering og kontroll av strømenheter tilkoblet nettverket.

VMware Ready logo

Unik integrering med alliansepartnere

Godkjenning som VMware Ready betyr at Eatons IPM-programvare integreres perfekt med VMware plattformer for administrering av virtualisering og skylagring, vCenter og vRealize Operations, noe som hjelper deg med å oppnå dine tjenesteavtaler og opprettholde kontinuiteten i virksomheten. Programvaren bidrar til bekymringsfrie IT-medarbeidere gjennom:

  • Kombinert administrasjonsgrensesnitt – forenkler oppsett og anvendelse ved å inkorporere strømstyring i dine vCenter og vRealize-dashbord.
  • Infrastrukturbevisst administrering av arbeidslast - øker systemets driftstid samtidig som det forlenger batteridrift og minimerer belastning på generator ved å stanse ikke-kritiske maskiner (lastutkobling) og ved å utløse live-migrering av virtuelle maskiner til en sikker sone.
  • Dynamisk strømbegrensning – opprettholder kritisk arbeidslast under hendelser som påvirker strømforsyningen ved å begrense strømforbruket til den fysiske verten.
  • Ekstern agentløs nedkobling av vert – sparer den verdifulle tiden din ved å eliminere behovet for vertbaserte agenter som bruker ressurser, bremser ytelse og trenger vedlikehold.
  • Automatisert omkobling til reservesystemer – hjelper deg med å unngå tap av data og sikre dataintegritet ved å sette i gang synkronisering av primære og reserveområder før strømbrudd.
IPM Dashboard

Inkorporer strømstyring i dine virtualiseringsdashbord

Les mer om Intelligent Power-programvaren

Eatons VMware Ready strømstyringsløsninger er også blitt validert av ledende leverandører av konvergerte og hyperkonvergerte infrastrukturer, inkludert EMC, VCE og NetApp. Eatons løsninger sørger for at konvergerte og hyperkonvergerte infrastrukturer alltid er beskyttet mot problemer forbundet med strøm og miljø, og resulterer i bedret kontinuitet og mer robust drift for hele virksomheten.

Tilbake til VMwares hjemmeside

Contact me about VMware integration