UPS/ePDU-tilkoblingsenhet for Environmental Monitoring Probe

(Delenummer EMP001)

Miljøovervåkingsføleren (EMP) er et tilleggsutstyr som brukes til tilkobling for å hente temperatur- og fuktighetsverdier og overvåke miljødataene eksternt. Man kan også samle og hente inn status for to kontaktenheter.

  • Hvis temperatur- og fuktighetsverdiene overskrider grensene som er innstilt av brukeren, blir hendelsen logget i hendelsesloggen for UPS/ePDU-enheten.
  • EMP-enheten overvåker temperatur- og fuktighetsinformasjon i alle miljøer der man ønsker beskyttelse av kritisk utstyr. EMP-enheten måler temperaturer fra 0 °C til 70 °C med en nøyaktighet på ± 2 °C.
  • EMP-enheten måler relativ fuktighet fra 10 % til 90 % med en nøyaktighet på ± 5 %.
  • Den kan plasseres borte fra ePDU-enheten med en CAT5-nettverkskabel på opptil 20 m.
  • Hot-swap-funksjonen gir enklere installasjon ved at du trygt kan installere føleren uten å slå av strømmen til ePDU/UPS-enheten eller utstyret som er koblet til den.
  • EMP-enheten overvåker status for to kontaktenheter som velges av brukeren.
  • Temperatur, fuktighet og kontaktens tilslutningsstatus kan vises via en nettleser, et seriegrensesnitt eller en innebygd LCD-skjerm (kun ePDU).
  • Egendefinerte alarmgrenser gir mulighet til å definere akseptable temperatur- eller fuktighetsgrenser.
  • E-postvarsling via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) med e-postklientprogramvare hvis de akseptable alarmgrensene overskrides eller kontaktens status endres.
  • Endringer i ekstern kontaktstatus logges i ePDU-hendelsesloggen.