News Releases - 2017

Datum: 29. 06. 2017

Eaton je objavio novi vodič koji će IT menadžerima pomoći u optimizovanju energetske strukture

Sremska Mitrovica, Serbia … Eaton je objavio novi vodič koji će poslovnim korisnicima pomoći da razrade efikasnije strategije upravljanja energijom kojima će delotvornije odgovoriti na zahteve savremenih IT arhitektura. Najnoviji vodič ove kompanije za upravljanje energijom sadrži smernice kojima IT stručnjaci treba da se rukovode pri optimizovanju energetske infrastrukture da bi ostvarili viši stepen efikasnosti i kontinuiteta poslovanja.

’’Skalabilne, fleksibilne i kompatibilne IT infrastrukture sve više postaju norma, a time i uloga upravljanja energijom postaje sve važnija", komentariše Kristof Žame, rukovodilac tima za proizvode u Eatonu. „U današnjim IT okruženjima visoke raspoloživosti, troškovi prekida rada mogu prosečno iznositi 6000 evra po satu u malim preduzećima, dok u srednje velikim preduzećima taj broj raste do vrtoglavih 66.000 evra po satu. Uvođenjem robusne strategije upravljanja energijom, kompanije mogu zaštititi svoje poslovanje i bezbedno istražiti mnoge prednosti koje nude savremene fleksibilne IT infrastrukture.“

Da bi stvorili kohezivnu i efikasnu strategiju upravljanja energijom, IT menadžeri moraju odabrati uređaje za napajanje i softverske i servisne alate koji će se u kombinaciji uklopiti u otporno dugoročno rešenje, uz istovremeno zadržavanje sposobnosti pouzdanog samostalnog funkcionisanja. U skladu s tim, novi vodič nudi stručne savete o ključnim aspektima koji se odnose na zaštitu, distribuciju, organizaciju, upravljanje i održavanje u okviru energetske infrastrukture. Usredsređujući se na ovih pet ključnih područja, osigurava se pažljivo razmatranje svih pojedinačnih komponenata u lancu energije, potrebnih za postizanje optimalne efikasnosti, bezbednosti i kontinuiteta poslovanja. Obuhvaćene teme uključuju besprekidno napajanje (UPS), baterije, ormarske jedinice za distribuciju energije, softver za upravljanje energijom i ormare.

U vodiču se takođe razmatraju ključne uloge koje u osiguravanju pouzdanosti opreme na dugi i kratki rok imaju održavanje i servisiranje. Istražuje se i kako softver za upravljanje energijom spreman za virtuelizaciju može omogućiti organizacijama da ostvare punu prednost od svojih virtuelizovanih IT aplikacija.

Za preuzimanje novog Eatonovog vodiča za upravljanje energijom, posetite www.eaton.eu/optimizedpower.

Ukoliko želite da saznate nešto više o Eaton-u posetite www.eaton.eu/powerquality ili www.eaton.rs za sve najnovije vesti pratite nas na Twitter-u (@ETN_EMEA) ili preko naše LinkidIn (Eaton EMEA) stranice.

O kompaniji Eaton
Poslovanje kompanije Eaton u oblasti električne energije, postavlja je na mesto globalnog lidera sa iskustvom u distribuciji električne energije i zaštiti kola, rezervnoj zaštiti u energetici, kontroli i automatizaciji, rasveti i sigurnosti, strukturnim rešenjima i žičnim uređajima, rešenjima za teške i opasne uslove, kao i uslugama idejnih projekata. Kompanija Eaton je putem svojih globalnih rešenja pozicionirana tako da može da odgovori na najkritičnije izazove u današnjem upravljanju električnom energijom.

Eaton je kompanija za upravljanje električnom energijom sa ostvarenom prodajom od 19,7 milijardi dolara u 2016. godini. Eaton pruža energetski efikasna rešenja koja pomažu našim kupcima da upravljaju elektroenergijom, hidrauličnom i mehaničkom energijom na efikasniji, bezbedniji i održiviji način. Eaton ima oko 95.000 zaposlenih i svoje proizvode prodaje kupcima u više od 175 zemalja. Za više informacija, posetite www.eaton.eu i www.eaton.rs.

Čitač pitanja: Eaton Electric d.o.o., Branch Beograd, Omladinskih brigada 90b, 11070 Novi Beograd, Srbija, Tel:+381 11 3 777 003, Email: officebelgrade@eaton.com

Related Information
2020
2019
2018
Media Inquiries:
Please direct Eaton Power Quality media-related questions to:
 
Hotwire PR
EatonHub@hotwirepr.com
 
Articles