Network & ModBus Card-MS product image

MREŽNA i MODBUS KARTICA -MS

(Artikal # MODBUS-MS)

Eaton-ova mrežna i modbus kartica omogućava neprekidan, pouzdan i precizan daljinski nadzor sistema UPS uređaja putem Building Management System (BMS) ili Industrial Automation System (IAS). Omogućavajući podacima da se integrišu sa UPS uređaja u raznovrsne sisteme za upravljanje, Modbus kartica MS kombinuje SNMP, HTTP/Web server i Modbus karticu, olakšavajući nadzor UPS uređaja iz bilo kog sistema za nadzor mreže koristeći SNMP i filtere ili bilo koji web pretraživač.

Karakteristike i prednosti

  • Upravljajte daljinski svojim UPS uređajem putem SNMP-a, web-a ili Modbus-a
  • Povezivost Modbus-a koristeći RS232 i RS485
  • Aktivnosti koje se mogu prilagoditi (kao što je isključenje) u slučaju problema sa napajanjem
  • Prijava podataka i događaja, e-mail upozorenje
  • Merenje vlažnosti vazduha i temperature opciono koristeći Sondu za nadzor okruženja (EMP)
  • Jednostavna nadogradnja na velikoj osnovi (masovna konfiguracija u mreži)
  • Nadogradnja Firmware-a sa flasha
  • Usklađen sa Intelligent Power Manager i Intelligent Power Protector