ModBus product image

Povezivost Eaton-ove Modbus kartice

(Broj artikla 103005425-5591)

Eaton-ova Modbus kartica je uređaj za povezivanje UPSeva sa X priključnim mestom koji omogućava neprekidan, pouzdan i precizan daljinski nadzor sistema UPS uređaja putem Building Management System (BMS) ili Industrial Automation System (IAS).

Kartica obezbeđuje da se integrišu podaci sa UPS uređaja u sistem za upravljanje koji obezbeđuje korisnik putem Modicon-a, Modbus RTU protokola. Ključne informacije o napajanju i statusu UPS uređaja mogu se nadzirati u realnom vremenu i na taj način pomoći upravljanju UPS uređaja i uočavanju potencijalnih problema sa napajanjem.

Karakteristike i prednosti

  • Sadrži opciju Modbus Profiler koja omogućava kreiranje Modbus registracione mape za svaki UPS uređaj
  • Povezuje se na mrežu putem RS -485 koristeći izolovani DB-9 ulaz ili priključni blok
  • Podržava komunikaciju putem 2 ili 4 žice i svojom fabrički ugrađenom a od strane korisnika podešenom mogućnošću isključenja sistema, Modbus kartica se može postaviti na kraju mreže
  • Odgovara Eaton-ovim standardima za X priključna mesta kako bi podržao raznovrsne UPS uređaje sa X priključnim mestima