PowerXpert Gateway UPS Card product images

Kartica Power Xpert Gateway X-slot UPS

Kartica za UPS Power Xpert obezbeđuje komunikaciju sa ModBus TCP kao dodatak komunikaciji web i SNMP komunikaciji. Kontrolišite i upravljajte svojim Eaton UPS uređajem daljinski putem web interfejsa, odgovarajućeg softvera, sistema za upravljanje mrežom koji je usklađen sa SNMP, e-mail upozorenjima u realnom vremenu i data log-ova. Funkcionalna je sa Eaton –ovim UPS uređajem sa X slot priključnim mestom.

Karakteristike i prednosti

  • Podrška putem Modbus TCP/IP i SNMP v1 i v3 nudi protokol za otvorenu komunikaciju I olakšava integraciju Vašeg Eaton trofaznog UPS uređaja sa standardnim sistemom za upravaljanje zgradama i sistemom za upravljanje mrežom.
  • Dokumenta za pristup mogu biti eksportovana u .csv formatu i otvorena u Excel-u kako bi se pomoglo kreiranju izveštaja i postizanje preciznog pristupa analizi napajanja.
  • Izaberite između dve opcije za daljinsko upozorenje i e-mail obaveštenje: pojedinačni e-mailovi ili kolekitvna upozorenja, koja dostavljaju istu informaciju ali drastično smanjuju broj poslatih e-mail poruka.
  • Jednostavno integrišite Vaš Eaton UPS uređaj u postojeću Etherent infrastrukturu; svedite troškove instalacije na minimum.
  • Kartica se može zameniti i “na vruće” tako da se može instalirati bez isključenja struje ili opterećenja.
  • Usklađena je sa softverom Intelligent Power Protector za isključenje operativnog sistema i Intelligent Power Manager softverom za nadzor.
  • Podržava Eaton-ovu sondu za nadzor okruženja.

Jezik:

  • Engleski

Srodne informacije
Ukratko o proizvodu
Pronađite prodavca
Literatura o proizvodu