Relay Interface Card product image

Uređaj za povezivanje-kartica X-Slot Relay Interface

(Broj artikla 1018460)

Softver za komunikaciju i kontrolu je u srži svakog pouzdanog rešenja za kontrolu napajanja.

Eaton-ova kartica Relay Interface omogućava automatsko isključenje i nadzor mreže sistema UPS uređaja putem povezanog računara.

X slot Relay Interface kartica je adapter koji omogućava dry-contact interface između Eaton-ovog UPS uređaja i bilo kog računara povezanog sa relejom, uključujući I AS/400 kao i veliki broj industrijskih aplikacija. Ova kartica je usklađena sa Eaton-ovim UPS uređajima koji imaju X priključno mesto.