ViewUPS-X product image

Eaton-ov daljinski LCD displej ViewUPS-X

Daljinski LCD displej ViewUPS-X obezbeđuje način da se sa distance kontroliše status UPS uređaja. Ima 4 LED-a koji pokazuju operativni status UPS uređaja. Ukoliko postoji problem sa napajanjem UPS uređaja alarm odmah upozorava administratora.

Daljinski panel se napaja putem UPS uređaja kroz Cat 5 twisted pair kabal. Na ovaj način on zavisi samo od UPS uređaja.

ViewUPS-X paket se sastoji od panela, odgovarajuće kartice za X priključno mesto, opreme za montažu na zid i horizontalnu instalaciju kao i 10m kabla. Maksimalna razdaljina između kartice i displeja je 100m.

Kartica ViewUPS-X ima osobine 15 pinskog ulaza, slično kao AS/400 kartica. Uvaj kao i ostali ulazi kartice su SELV izolovani, što ih čini pogodnim za pomorske aplikacije i plutajuće elektro mreže.

Karakteristike i prednosti

  • LCD displej obezbeđuje informacije u formi koja je laka za razumevanje
  • Jednostavan za instaliranje i upotrebu
  • 4 LED-a prikazuju operativni status
  • Plavo svetlo u pozadini
  • Zvučni alarm
  • Kartica sa X priključnim mestom ima SELV izolovani ulaz
  • Maksimalna razdaljina između standardnog Cat 5 twisted pair kabla RJ45 konektora je 100m