Energy Management System Upgrade Kit

ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสมและสามารถใช้งานจริงสำหรับการบริหารจัดการพลังงานที่แม่นยำ Energy Management System (EMS) จะช่วยให้คุณสามารถสร้างสมดุลให้แก่โหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น, ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้โหลดเกินกำลัง, วางแผนสำหรับการขยายขนาดในอนาคตและจัดสรรค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระหว่างหน่วยงานภายในได้ Eaton EMS Upgrade Kit ใช้เพื่อขยายขนาดของการติดตามการทำงานของวงจรไฟฟ้าต่างๆ ให้แก่อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นของผู้ผลิตรายใดก็ตาม ใช้ EMS Upgrade Kit เพื่อทำให้ระบบการจัดการที่ประกอบไปด้วยหลายส่วนมีความสอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบจ่ายไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ต่างผู้ผลิต

Energy Management System Upgrade Kit – ข้อมูลด้านเทคนิค

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทั่วไป สามารถติดตามการทำงานของ Branch circuits (2 panels) ได้มากถึง 84 ชุดในจอแสดงผลเดียว
Nominal Voltage (US): 208/120V
Nominal Voltage (International): 380/220V, 400/230V, 414/240V
ติดตั้งกับกำแพง, ทำงานด้วยตัวเอง
การติดตามการทำงาน กำหนดรูปแบบการทำงานของโหลดและวัดค่าการทำงานแบบ time-stamped
มีการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้าใจได้ง่าย
DSP ที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้เอง, จอ LCD และเฟิร์มแวร์ของ Power Xpert Gateway 1000 card
แผงควบคุมที่ปรับแต่งได้สำหรับการติดตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
รุ่นต่างๆ
Energy Management System Upgrade Kit
Energy Management System Upgrade Kit Specifications

Energy Management System Upgrade Kit – จุดเด่น

  • ขยายขนาดของการติดตามการทำงานของ branch circuit ของ EMS ไปจนถึงอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าของบุคคลที่สามที่ตกทอดมา
  • ติดตามสถานะของไฟฟ้าของเบรกเกอร์แต่ละตัว, แผงควบคุมหรือในระดับอุปกรณ์แต่ละชิ้น
  • ทำให้สามารถติดตามการทำงานจากระยะไกลผ่าน Power Xpert Gateway PDP card
  • ให้ข้อมูลแบบ real-time และข้อมูลตามลำดับเหตุการณ์เพื่อการการวิเคราะห์ที่แม่นยำ, การแก้ไขปัญาหา, การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและแผนการชำระเงินและการใช้พลังงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้แก่การบริหารจัดการระบบจ่ายไฟฟ้าที่มีความหลากหลายและต่างผู้ผลิต

Energy Management System Upgrade Kit – เอกสารสำคัญ

Eaton EMS Upgrade Kit Brochure
English (US)
13-Mar-2013
 
270 kB

Energy Management System Upgrade Kit – Options

การเชื่อมต่อการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า
ตัวเลือก Part Number (รหัสอุปกรณ์)
Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP)
Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) จะช่วยให้คุณสามารถติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมต่างๆ จากระยะไกลได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับการตรวจสอบสถานะของพลังงานไฟฟ้า ด้วยการใช้งานเว็บเบราเซอร์มาตรฐาน คุณสามารถตรวจดูอุณหภูมิโดยรอบและความชื้นในบริเวณที่ตรวจสอบ รวมทั้งสถานะของอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมอีกสองประเภทอันได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควันและ open-door sensor
116750224-001
Power Xpert Gateway PDP card
Power Xpert Gatewat PDP card จะช่วยคุณสอดส่องอุปกรณ์การจ่ายพลังงาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องจ่ายเงินจำนวนมาก คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านหน้าเว็บมาตรฐานที่มีมาให้, ซอร์ฟแวร์ Power Xpert หรือซอร์ฟแวร์ภายนอกอื่นๆ นอกจากการแผงควบคุมสำหรับตรวจสอบ, sub-feed breaker, และการตั้งค่าและชื่อของเบรกเกอร์วงจรย่อย (branch circuit breaker) แล้ว คุณยังสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้อีกด้วย
103008064-5591
Power Management Software
Part Number
Power Xpert Software
Power Xpert Software รวบรวมข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์ต่างๆชนิดกันผ่านขั้นตอนการสื่อสารที่มีความหลากหลาย ด้วยการออกแบบแบบ web-based ที่มีลักษณะเฉพาะ และฟีเจอร์ alarm bubble-up และ advanced trend รวมทั้ง waveform analysis tools จะช่วยให้คุณสลับสับเปลี่ยนความสนใจของคุณเพื่อติดตามเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดได้อย่างรวดเร็วและบ่งชี้ในประเด็นเรื่องความเชื่อถือได้และโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้

Energy Management System Upgrade Kit – การสนับสนุน

Technical Help Desk
บริการฮอตไลน์: +65 6825 1684
อีเมล์: SEATS@eaton.com