Eaton ATS 16 และ ATS 30

Eaton ATS นำเสนอโซลูชันในราคามิตรภาพ สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะเพิ่มการจัดเตรียมการสำรองซ้ำของพลังงานไปยังอุปกรณ์ในเครือข่าย เช่น สวิทช์และเราต์เตอร์ โดยสวิทช์โอนถ่ายอัตโนมัตินี้จะให้พลังงานแก่อุปกรณ์จากแหล่งพลังงาน 2 แหล่ง เมื่อแหล่งพลังงานหนึ่งล้มเหลว จะสลับเข้าอีกแหล่งพลังงานทันทีโดยไม่มีการขัดจังหวะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Eaton ATS สามารถเชื่อมต่อได้กับหลากหลายอุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน โดยประหยัดต้นทุนการจัดเตรียมการสำรองของพลังงานที่มีราคาสูง

Eaton ATS16 & ATS30 – ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
ความถี่ 50Hz
ค่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16A – 30A
โมเดล ATS
หมายเลขชิ้นส่วน หมายเลขรูปแบบ ค่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนด ปลั๊กขาเข้า ขาออก
ATS
มีสต็อคสินค้า
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Hardwired Hardwired

Eaton ATS 16 & ATS 30 – คุณลักษณะ

  • จัดเตรียมการสำรองของพลังงานไปยังอุปกรณ์ไอที
  • เป็นทางเลือกสำหรับการจัดเตรียมการสำรองซ้ำของพลังงานซึ่งมีราคาสูง โดยหาได้จากผู้ขายอุปกรณ์เครือข่าย
  • กระทัดรัด ในรูปแบบของ Rack 1U
  • สวิทช์จากแหล่งพลังงานหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งแบบไร้รอยต่อ
  • การบริหารจัดการเครือข่ายบนเวอร์ชันเน็ทแพ็ค ATS 30 และ ATS 16
  • จอแอลซีดีพร้อมตัววัดมาตรและความสามารถภายนอกขั้นพื้นฐาน

Eaton ATS 16 & ATS 30 – เอกสารอ้างอิง

Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
25-Jul-2019
 
7828 kB
Eaton ATS Datasheet
English
2-Nov-2017
 
296 kB
EATON ATS 16 - Installation and user manual
English
29-Sep-2015
 
5457 kB
EATON ATS 30 - Installation and user manual
English
3-Dec-2014
 
4572 kB
SNMP IPv6 for ATS manual
English
3-Dec-2014
 
1193 kB
Eaton-ATS2 MIB
English
30-May-2016
 
24 kB

Eaton ATS 16 & ATS 30 – บริการและการดูแล

ศูนย์ช่วยเหลือด้านเทคนิค
บริการสายด่วน : + 65 6825 1684
อีเมล์ : SEATS@eaton.com