ภาพรวมการใช้งานของ Intelligent Power Manager ตามใบอนุญาต

Intelligent Power Manager (IPM) มีให้เลือกใช้งาน 3 เวอร์ชั่น ประกอบด้วย – ใบอนุญาตประเภท Basic, ใบอนุญาตประเภท Silver และใบอนุญาตประเภท Gold ใบอนุญาตประเภท Gold ซึ่งเป็นแบบที่ดีที่สุด คือ มีบริการครอบคลุมครบถ้วน นับตั้งแต่ความสามารถในการตรวจวัดและจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าของอีตั้น รวมถึงของยี่ห้ออื่นได้ด้วย ตารางด้านล่างเป็นโครงร่างคุณสมบัติใช้งานของใบอนุญาตแต่ละประเภท.

คุณสมบัติในการจัดการไฟฟ้าตามมาตรฐาน Basic [ฟรี]

รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงสุด 10 อุปกรณ์
SILVER

รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงสุด 100 อุปกรณ์
GOLD

รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้มากกว่า 100 อุปกรณ์
ประโยชน์ของการใช้งาน
ปกป้องเซิร์ฟเวอร์ (IPP) และเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ การปิดเซิร์ฟเวอร์อย่างราบรื่น
โมดูลปิดที่เก็บข้อมูล การเลือกปิดสตอเรจตัวที่ต้องการจากระยะไกล
ไดร์ฟเวอร์ทั่วไป และอุปกรณ์ของยี่ห้ออื่น ตรวจวัดอุปกรณ์ยี่ห้ออื่นผ่านไดร์ฟเวอร์ SNMP
นโยบายการตั้งระบบ สร้างอีเว้นท์ในการจัดการไฟฟ้าและสภาพแวดล้อม ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มของอุปกรณ์
ควบคุมการทำงานเต้ารับ ePDU เปิดใช้นโยบายเพื่อควบคุมเต้ารับ ePDU
การปฎิบัติกับเหตุการณ์ขั้นสูงร่วมกับเหตุการณ์มาตรฐาน เลือกใช้ไฟฟ้าแบบเหตุการณ์มาตรฐานตามนโยบายการติดตั้ง
ใช้งานกับเหตุการณ์ขึ้นสูงด้วยการปรับแต่งตามความต้องการ - เลือกใช้การปรับแต่งเฉพาะของผู้ใช้งานตามนโยบายการติดตั้ง
การทำ SSH ทั่วไป - การติดตั้งง่ายสำหรับเหตุการณ์ปรับแต่งสำหรับเปิดใช้งานอุปกรณ์ SSH
สนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าของยี่ห้ออื่น - - สร้างนโยบายการใช้งานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการใช้งานของอุปกรณ์ยี่ห้ออื่น
 
คุณสมบัติโครงสร้างพื้นฐานแบบเสมือนจริง Basic [ฟรี]

รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงสุด 10 อุปกรณ์
SILVER

รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงสุด 100 อุปกรณ์
GOLD

รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้มากกว่า 100 อุปกรณ์
ประโยชน์ของการใช้งาน
ปลั้ก-อิน เพื่อใช้งานร่วมกับ VMware vCenter การผนวกรวมการจัดการระบบไฟฟ้าให้ใช้งานกับ vCenter
ปลั้ก-อิน เพื่อใช้งานร่วมกับ Citrix XenCenter การผนวกรวมการจัดการระบบไฟฟ้าให้ใช้งานกับสภาพแวดล้อมของ XenCenter
การใช้งานระบบไฟฟ้าสำหรับเหตุการณ์พื้นฐาน:
  • ปิดอุปกรณ์เก็บข้อมูล
  • ปิดโฮสต์เสมือนจริง
  • ปิดอุปกรณ์เสมือนจริง
  • กดใช้งาน/ออกจาก โหมดการบำรุงรักษา
•* •* ปฏิบัติการเพื่อปิดระบบอย่างราบรื่นตามนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการปิดอุปกรณ์เสมือนจริง โฮสต์เสมือนจริง และที่เก็บข้อมูลตัวที่เลือกปิด และ/หรือ กดใช้งาน/ออกจาก โหมดการบำรุงรักษา
การปฏิบัติการระบบไฟฟ้าขั้นสูง:

สำหรับ VM/ปริมาณ:

  • การปลดโหลดไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น
  • ปิดเครื่องเสมือนจริงที่กำหนด
  • ย้ายเวอร์ชวลแมชชีนไปยังโฮสต์เป้าหมาย
สำหรับโฮสท์:
  • ปิดแอพพลิเคชั่น VMware vApp
  • แผนกู้ระบบอัตโนมัติ VMware SRM
- •* ลดโหลดไฟฟ้าโดยการผนวกรวมนโยบาย ที่ขับเคลื่อนการปลดโหลดโดยอุปกรณ์เสมือนจริง เข้ากับนโยบายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ตั้งเป้าหมายไปยังอุปกรณ์เสมือนจริงเฉพาะเจาะจง หรือกลุ่มของอุปกรณ์เสมือนจริงเพื่อปิด และ/หรือ นโยบายย้ายการปลดโหลด

เป้าหมาย VMware vApps เพื่อปิดนโยบายการปลดโหลด

แผนกู้ข้อมูล VMware SRM เปิดใช้งานอย่างอัตโนมัติหากเกิดเหตุขัดข้องตามที่ได้ให้คำจำกัดความไว้

ระดับโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบเสมือนจริง:
  • ปิดคลัสเตอร์เสมือนจริงอย่างสมบูรณ์แบบ
- •* เปิดใช้งานการปิดระบบแบบปลอดภัย 100% และการกู้ระบบอุปกรณ์เสมือนจริง และโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ ในสภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพสูง
 
โซลูชั่นไอทีในการต่อเชื่อมกับยี่ห้ออื่น Basic [ฟรี]

รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงสุด 10 อุปกรณ์
SILVER

รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงสุด 100 อุปกรณ์
GOLD

รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้มากกว่า 100 อุปกรณ์
ประโยชน์ของการใช้งาน
Cisco UCS Manager Cisco UCS ช่วยปรับระบบไฟฟ้าได้ตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบรับ นโยบายการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ที่เก็บข้อมูลของ NetApp ปิดที่เก็บข้อมูลของ NetApp ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
CA Nimsoft เปิดใช้งาน IPM โดยตรงจาก Nimsoft
 
ชุดบริหารจัดการ Basic [ฟรี]

รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงสุด 10 อุปกรณ์
SILVER

รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงสุด 100 อุปกรณ์
GOLD

รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้มากกว่า 100 อุปกรณ์
ประโยชน์ของการใช้งาน
ชุดบริหารจัดการ IPM ของอีตั้น สำหรับใช้งานกับ VMware vRealize Operations Manager - ตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลระบบไฟฟ้าโดยตรงจาก VMware vRealize

*ไม่ครอบคลุมการใช้งานกับยูพีเอส Eaton Essential UPS (รุ่น 9E และ 3E) และยูพีเอสยี่ห้ออื่นทั้งหมด.
  ลูกค้ายูพีเอสยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่อีตั้น จำเป็นต้องซื้อใบอนุญาตประเภท Gold เพื่อใช้งานคุณสมบัติเสมือนจริงแบบพื้นฐานและขั้นสูง.