ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี

สืบสานการสรรค์สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

เริ่มจากสิทธิบัตรแรกสำหรับ AC Inverter ในปี พ.ศ. 2505 ต่อเนื่องไปกับการยื่นจดสิทธิบัตรอีก 8 ฉบับของเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง รุ่น Eaton-9390 อาทิ DC power rectifier และ เทคโนโลยีการตรวจวัดแบตเตอรี่(battery cell measurement technology) อีตั้นมีประวัติการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ด้วยสิทธิบัตรที่รับการยอมรับแล้วมากกว่า 264 ฉบับและอีกกว่า 178 ฉบับที่อยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียน พวกเรายังคงรักษาประเพณีที่สืบทอดมายาวนานด้วยการใช้ความรู้ความชำนาญทางเทคนิคเพื่อจัดหาสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการจัดการพลังงาน

2010 เครื่องสำรองไฟ้แบบต่อเนื่อง(ยูพีเอส) รุ่น Eaton 9395 ได้รับ การรับรองจาก SMaRT ในประเทศสหรัฐอเมริกา.
2009 เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง แบบ double-conversion เครื่องแรกที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 99% ที่ขนาด 1100 kVA
2007 การทดสอบการทำงานเมื่อมีโหลดโดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์โหลดภายนอกมาต่ออยู่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง รุ่น Eaton 9395 ตั้งแต่ขนาด 225 ถึง 1100 kVA โดยวิธีการ Easy Capacity Test
2007 อีตั้นนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่องขนาดใหญ่แบบ 3 เฟสเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้สโลแกน Quantum Leap นั่นคือ Eaton 9395, ซึ่งยังออกแบบให้เป็นแบบโมดูลาร์และสามารถขยายขนาดกำลังโดยการเชื่อมต่อแบบ redundant กันภายในเครื่องได้เพื่อความมีเสถียรภาพสูงสุด
2007 อีตั้นนำเสนอนวัตกรรมเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่องที่มีกำลังงานต่อปริมาตรและประสิทธิภาพสูง นั่นคือ Eaton Blade ที่เป็นแบบติดตั้งในแร็ค ขนาดกำลัง 12 kVA และเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่องแบบโมดูลาร์ พร้อมด้วยคุณสมบัติ การต่อขยายระบบแบบ N+1 parallel redundant ได้ศุงสุดถึง 60 kVA พร้อมชุดจำหน่ายให้วงจรย่อยแบบโมดูลาร์
2005 ยูพีเอสเครื่องแรกที่สามารถประมวลผลการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างครบวงจร เพื่อตรวจสอบการทำงานเป็นปกติของคอนเวอร์เตอร์ภายใน และการทดสอบการใช้งานที่ไซต์โดยไม่ต้องเชื่อมต่อโหลดจากภายนอกเพิ่ม
2005 ยูพีเอสเครื่องแรกที่มีคุณสมบัติการคายประจุจากแบตเตอรี่โดยสมบูรณ์ ทำงานเป็นอิสระจากโหลดที่เชื่อมต่ออยู่ เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่
2004 ยูพีเอสแบบโมดูลาร์ที่ไม่ต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้า รองรับได้สูงสุด 160 kVA เป็นการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมระหว่างสมรรถนะในการจ่ายพลังงานไฟฟ้า การจัดการแบตเตอรี่ สถาปัตยกรรมที่รองรับการขยายตัว ความยืดหยุ่น และการให้บริการที่ไม่มีผู้ใดเทียบเท่า
2003 ยูพีเอสขนาด 6 kVA เครื่องแรก ใช้พื้นที่ 3U เพื่อการทำงานในตู้แร็คที่ต้องการพลังงานสูง เพิ่มการจ่ายพลังงานไฟฟ้าถึง 33%
2003 โมดูลเรกติไฟเออร์ไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับกำลังไฟฟ้า 3kW เครื่องแรก ซึ่งรองรับความต้องการพลังงานมากกว่า 10W/ลูกบาศก์นิ้ว
2003 การต่อขนานแบบไร้สายใน Generation ที่สอง สำหรับอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าความถี่สูง
2002 ยูพีเอสเครื่องแรกที่มีแหล่งจ่ายไฟแบบคู่สำหรับติดตั้งในตู้แร็ค
2002 ระบบไฟฟ้ากระแสตรงระบบแรกที่ส่งสัญญาณเตือนและแจ้งสถานะผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
2002 สวิตช์ฮับ 100Mbps เต็มรูปแบบตัวแรกที่ติดตั้งบนการ์ดเครือข่าย
2001 ระบบไฟฟ้ากระแสตรง HFSM รุ่นแรกที่ออกแบบเพื่อการประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศโดยเฉพาะรวมถึง “การจ่ายไฟบนระบบ LAN”
2001 ระบบไฟฟ้ากระแสตรงระบบแรกที่ระบบควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์เสริมในตัวทำผ่านเครือข่ายได้
2001 ยูพีเอสขนาด 3 kVA เพิ่มการจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 40%
1998 ระบบไฟฟ้ากระแสตรงระบบแรกที่สามารถพยากรณ์เวลาการทำงานของแบตเตอรี่ได้
1997 โมดูลเรกติไฟเออร์ไฟฟ้ากระแสตรงตัวแรกที่มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบแอกทีฟ (AVC) เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าในบัสให้มีค่า ±0.01V
1997 โมดูลเรกติไฟเออร์ไฟฟ้ากระแสตรงตัวแรกที่มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่า 92% ขณะจ่ายไฟฟ้าให้โหลดทั่วไป
1996 ยูพีเอสเครื่องแรกที่มีการเชื่อมต่อขนานแบบไร้สาย
1993 ยูพีเอสเครื่องแรกที่แบ่งส่วนโหลดได้
1993 ยูพีเอสเครื่องแรกที่มีเทคโนโลยี ABM เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
1992 โมดูลเรกติไฟเออร์ไฟฟ้ากระแสตรงตัวแรกซึ่งรองรับความต้องการพลังงานมากกว่า 5W/ลูกบาศก์นิ้ว
1991 อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ากระแสตรงรุ่นแรกที่สั่งงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
1989 ยูพีเอสความถี่สูงเครื่องแรกที่ไม่ใช้หม้อแปลง
1987 ระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับตู้แร็คเครื่องแรกที่มีสวิตช์โหมดแบบความถี่สูง ออกแบบขึ้นสำหรับงานโทรคมนาคมโดยเฉพาะ
1987 ยูพีเอสเครื่องแรกที่ใช้เทคโนโลยี Pulse-Width Modulated (PWM) ที่ล้ำหน้าและการวินิจฉัยระบบด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
1986 ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงในเขิงพาณิชย์ ที่มีสวิตช์โหมดแบบความถี่สูงสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานโทรคมนาคมเครื่องแรกที่รองรับพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 200W
1986 ยูพีเอสเครื่องแรกที่มีขนาดมากกว่า 100 kVA สำหรับห้องคอมพิวเตอร์
1982 ยูพีเอสเครื่องแรกสำหรับใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์
1982 ยูพีเอสเครื่องแรกที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้ในสำนักงาน
1976 ยูพีเอสเครื่องแรกที่มีไฟส่องสว่าง HID ในกรณีฉุกเฉิน
1972 ยูพีเอสแบบต่อขนานและป้องกันการล้มเหลวของระบบเครื่องแรก
1972 ยูพีเอสเครื่องแรกที่ควบคุมโดยระบบดิจิตอลทั้งหมด
1968 ยูพีเอสในเชิงพาณิชย์รุ่นแรกที่รวมเอาที่ชาร์จแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์เข้าด้วยกัน
1962 อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเครื่องแรก