ข้อพิจารณาสำคัญในการเลือกแบบของ UPS

ปัจจัยต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเรื่องแบบที่ต้องคำนึงถึงเสมอในการวิเคราะห์ความต้องการของคุณ

1. สภาพแวดล้อมของไฟฟ้า single-phase หรือ three-phase

2. สภาพแวดล้อมและพื้นที่ในการติดตั้ง

3. โหลดไฟฟ้า

4. ระยะเวลาพร้อมใช้งานและระยะเวลาการสำรองไฟฟ้า

การวางระบบสำรองไฟฟ้าพื้นฐาน 3 รูปแบบ

  1. UPS ที่มีระยะเวลาสำรองไฟฟ้า 10 – 15 นาทีและไม่มีเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบนี้จะครอบคลุม 90-95% ของเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ คุณสามารถใช้โปรแกรม Shutdown ของ UPS ในการบันทึกข้อมูลของคุณหรือใช้งานให้ยาวนานที่สุดจนกว่าระบบจะปิดตัวลง
  2. UPS ที่มีระยะเวลาสำรองไฟฟ้า 10 – 15 นาทีพร้อมเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า คุณจะมีระบบการป้องกันที่เชื่อถือได้อย่างมากซึ่งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ามักจะเริ่มทำงานได้ภายในระยะเวลา 1 นาที (หรือสูงสุด 5 นาที) ระบบนี้จะครอบคลุมแทบทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
  3. Redundant UPS พร้อมเครื่องผลิตไฟฟ้าและ power feeds 2 ยูนิตสำหรับ dual-corded servers สำหรับรูปแบบนี้ คุณต้องมีงบประมาณเหลือเฟือและ/หรือคุณกังวลในเรื่องไฟฟ้าดับอย่างมาก ซึ่งถึงเวลาที่คุณต้องหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาแก่คุณถึงไซต์งานเพื่อช่วยคุณตรวจสอบและวางระบบต่างๆ

5. ขนาดของการใช้งาน

6. การจ่ายกระแสไฟฟ้า

7. ความสามารถในการบริหารจัดการ

8. การทำงานและการบำรุงรักษา

9. งบประมาณ

ข้อพิจารณาอื่นๆ ในเรื่องแบบของ UPS

แนวทางการเลือกแบบดังต่อไปนี้ ควรที่จะได้รับการพิจารณาและปฏิบัติตามก่อนที่จะสั่งซื้ออุปกรณ์ UPS ที่เหมาะสม

1. ตรวจสอบว่ามีแหล่งไฟฟ้าที่เพียงพอในบริเวณใกล้เคียง UPS หรือไม่

2. ตรวจดูว่า UPS มีมิติในเรื่องขนาดกว้างยาวสูงเท่าไหร่ และรวมถึงส่วนที่เก็บแบตเตอรี่ด้วย

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า UPS สามารถวางในตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้จริงๆ

4. ตรวจสอบว่าพื้นที่ที่วาง UPS แข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักของ UPS และแบตเตอรี่ได้

5. ยืนยันว่า UPS จะสามารถระบายอากาศได้อย่างเพียงพอ

6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เต้าเสียบกำแพงใดที่ต้องเสียบปลั๊กของ UPS

7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการของ UPS ของคุณตรงกับเต้าเสียบที่จะใช้ หรือให้ช่างไฟฟ้าจัดการต่อพ่วงอุปกรณ์โดยตรงให้

8. ติดตั้ง UPS ขนาดเล็กไว้หลัง UPS ขนาดใหญ่กว่า

9. ใช้ UPS ควบคู่ไปกับเครื่องผลิตไฟฟ้า

10. ใช้เครื่อง UPS ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของอาคาร

พิมพ์ข้อพิจารณาสำคัญในการเลือกแบบของ UPS ที่มีรายละเอียดมากขึ้น

สนใจข้อมูลแบบนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่
download your free UPS handbook