วิธีการกำหนดขนาด UPS

คุณตัดสินใจแล้วว่าต้องการใช้ UPS แล้วต้องทำอะไรต่อ? ขั้นตอนต่อไปคือ คุณจะต้องเลือก UPS ให้ถูกเครื่อง!

วิธีที่ 1

เข้าไปที่ Eaton.com/UPSselector

วิธีที่ 2

ใช้วิธีดั้งเดิมในการเลือกเฟ้น UPS ของคุณ การทำตามขั้นตอนเหล้านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดขนาดสองวิธีการแรก

1. จัดทำรายการอุปกรณ์ที่ต้องการป้องกันโดย UPS (อย่าลืมรวมหน้าจอ ฮาร์ดิสแบบ external, router และอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ในรายการด้วย)

2. ทำรายการโดยระบุจำนวน amps และ volts ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้น โดยทั่วไปตัวเลขเหล่านี้สามารถพบได้ที่สลากด้านหลังของอุปกรณ์ นำจำนวน amps คูณด้วย volts เพื่อหาค่า Volt Amps (VA) อุปกรณ์บางอย่างอาจระบุความต้องการไฟฟ้าเป็นหน่วย Watts การแปลงค่า Watts เป็น VA นั้นทำได้โดยนำ Watts ไปหารด้วย power factor สำหรับเครื่อง server power factor มักจะมีค่าอยู่ที่ 0.9

3. นำค่า VA มาคูณด้วยจำนวนชิ้นของอุปกรณ์ที่มี เพื่อหาค่ารวมของ VA ของแต่ละอุปกรณ์

4. นำค่ารวมของ VA ของอุปกรณ์ทั้งหมดมารวมกัน

5. นำจำนวนของของ VA ข้างต้นคูณด้วย 1.2 เพื่อคำนวณค่ารวมทั้งหมด ขั้นตอนนี้เป็นการคำนวณเพื่อรองรับการขยายขนาดในอนาคต

6. ใช้ค่ารวมของ VA สุทธิข้างต้นในการเลือก UPS ทั้งนี้ การเลือก UPS นั้น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวน VA ที่ต้องการของอุปกรณ์ไม่เกินจำนวน VA ของ UPS

UPS Sizing Worksheet

How to size a UPS

วิธีที่ 3

แอพ Eaton’s UPS Tool สำหรับ for iPhone®, iPad® และ iPod touch® จะช่วยหา UPS ที่ดีที่สุดสำหรับคุณในทุกๆ ที่โดยไม่ต้องกลับมานั่งโต๊ะเลย www.powerquality.eaton.com/upstools