การเลือก UPS ที่ถูกต้อง

อุปกรณ์การบริหารจัดการไฟฟ้าของ Eaton ได้ถูกออกแบบมาบนพื้นฐานของการปกป้องปัญหาด้านไฟฟ้าทั้ง 9 ประเภทที่เกิดขึ้นทั่วไปในทุกสถานการณ์ ด้วยแนวคิดอันเป็นลักษณะเฉพาะดังกล่าวทำให้การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณง่ายดายมากขึ้น ปัญหาด้านไฟฟ้าทั้ง 9 ประเภทตามรายการด้านล่างนี้เป็นอันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้ต่อทั้งข้อมูลและฮาร์ดแวร์ของคุณ ผลิตภัณฑ์ของ Eaton เสนอการป้องกันไฟฟ้าใน 3 ระดับ:

Series 3, Series 5 และ Series 9 พิจารณาบนพื้นฐานของพารามิเตอร์ซึ่งกำหนดโดยการใช้งานของคุณ คุณสามารถเลือก UPS โดยเลือกจาก Series ที่สอดคล้องกับความต้องการการป้องกันด้านไฟฟ้าของคุณ

เพื่อการป้องกันด้านไฟฟ้าสูงสุด Eaton ขอเสนอ UPS ใน Series 9 โดยมีทั้งรุ่นที่เป็น single-phase และ three-phase

ในแต่ละ Series Eaton ได้กำหนดระดับของผลิตภัณฑ์ไว้ 3 ระดับ คือระดับดี ดีกว่า และดีที่สุด ซึ่งจะเป็นตัวแบ่งฟีเจอร์และประสิทธิภาพการทำงาน และยังทำให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกัลการใช้งานและงบประมาณอย่างดีที่สุด

Series 3 Standby UPS: พลังงานไฟฟ้าสำรอง

UPS series 3 ของ Eaton มุ่งเน้นไปที่การป้องกันปัญหาไฟฟ้าสามประการจากปัญหาทั้งเก้าเป็นหลัก ได้แก่ ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก และไฟฟ้ากระโชก การป้องกันที่มีประสิทธิภาพคุ้มราคานี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันความเสียหายต่างๆ เช่น การสูญหายของข้อมูล ความเสียหายของไฟล์ ความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ และการหยุดทำงานของอุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น หากระบบของคุณหยุดการทำงาน คุณอาจต้องสูญเสียงานทั้งหมดที่คุณกำลังทำอยู่ นอกจากนี้ UPS series 3 ยังสามารถให้การปกป้องปัญหาไฟฟ้าอื่นๆ ได้ในระดับหนึ่ง UPS ซีรี่นี้โดยทั่วไปจะถูกใช้เพื่อปกป้อง workstation ระบบเดี่ยวและอุปกรณ์ประเภท point-of-sale (POS)

Series 5 Line Interactive UPS: ลื่นไหลไม่มีสะดุด

UPS Series 5 ของ Eaton ใช้ได้ผลดีต่อปัญหาด้านไฟฟ้า 5 ประการ (ไฟฟ้าดับ, ไฟฟ้าตก, ไฟฟ้ากระโชก, กระแสไฟฟ้าต่ำ และกระแสไฟฟ้าสูงเกิน) และให้การป้องกันในระดับหนึ่งต่อปัญหาไฟฟ้าอื่นๆ ความเสียหายที่คุณเสี่ยงที่จะได้รับจากการไม่ใช้ UPS series 5 ก็เช่น ฮาร์ดแวร์เสียก่อนอายุใช้งาน, ความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูล, ความผิดพลาดของข้อมูล, keyboard lockup, การสูญเสียพื้นที่ใช้งานและ system lockup UPS Series 5 เหมาะสำหรับระบบเน็ตเวิร์คขนาดเล็กจนถึงระบบเน็ตเวิร์คในองค์กรธุรกิจ

Series 9 On Line Double Conversion UPS: ป้องกันโดยสมบูรณ์

UPS ซีรี่ 9 ของ Eaton จะปกป้องปัญหาไฟฟ้าได้ทั้ง 9 ประการ ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก ไฟฟ้ากระโชก ไฟฟ้ากำลังไม่พอ ไฟฟ้ากำลังเกิน กระแสถูกรบกวน ความถี่ไม่คงที่ สัญญาณไฟกระโชก (switching transients) และความผิดเพี้ยนของฮาร์โมนิก การป้องกันที่ครอบคลุมของซีรี่ 9 ของ Eaton จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความตึงเครียดของอุปกรณ์, การใหม้ของบอร์ดของแผงวงจร การล่มของข้อมูลและโปรแกรม ซีรี่ 9 ของ Eaton ให้การป้องกันด้านไฟฟ้าในระดับสูงสุดของที่มี และได้รับการแนะนำอยู่เสมอสำหรับการใช้งานในเรื่องที่มีความสำคัญอย่างการทำ servers farms, ระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาล และการใช้งาน Voice Over Internet Protocol (VOIP)