form factors ของ UPS (ลักษณะทางกายภาพของ UPS)

a.
 
b.
 
Desktop / tower UPS (UPS แบบตั้งโต๊ะและแบบทาวเวอร์)
a. Eaton 3S UPS สามารถจัดวางได้อย่างเหมาะเจาะไม่ว่าจะบนหรือใต้โต๊ะ
b. Eaton 9130 UPS แบบทาวเวอร์เหมาะสำหรับวางไว้ใต้โต๊ะหรือในชั้นอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
Wall-mount UPS (UPS แบบยึดติดกับกำแพง)
Eaton 5P rackmount UPS มาพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับการเกาะยึดกับกำแพง
Rackmount UPS (UPS แบบครอบราง)
Eaton 9130 เป็น UPS แบบ rackmount สำหรับใส่ในแรคขนาด 2U (ใส่ได้ทั้ง 2- และ 4- post racks)
Two-in-one rackmount/tower UPS (UPS แบบทูอินวันทาวเวอร์และแรคเมาท์)
Eaton 9PX สามารถติดตั้งกับแรคหรือติดตั้งแบบทาวเวอร์ทั่วไปก็ได้
a.
 
b.
 
c.
 
Scalable UPS (UPS ที่มีระบบการวัดค่า)
a. Eaton Blade UPS เป็น redundant rackmount UPS ที่มีระบบการวัดค่า
b. Eaton 9170+ เป็น redundant UPS ที่มีระบบการวัดค่า
c. Eaton 93PM เป็นผลิตภัณฑ์สีเทาดำหรือสีขาวทั้งแบบตั้งและแบบนอนที่มีระบบการวัดค่า
UPS แบบทาวเวอร์ขนาดใหญ่
Power Xpert 9395 ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับโหลดจำนวนมากซึ่งรวมถึง data center ด้วย

สนใจข้อมูลแบบนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่
download your free UPS handbook