การเริ่มต้นใช้งาน UPS

การเริ่มต้นใช้งานด้วยตนเอง

UPS ที่มาพร้อมกับปลั๊กมาตรฐาน (ขนาด 1500 VA หรือต่ำกว่า) ซึ่งสามารถใช้กับเต้ารับตามกำแพงขนาดมาตรฐานทั่วไปได้ทำให้สามารถติดตั้งได้ง่ายมาก UPS ขนาด 2000 VA หรือสูงกว่า จำเป็นต้องใช้เต้าเสียบที่แตกต่างจากปกติซึ่งอาจไม่มีในสถานที่ที่จะติดตั้ง UPS ในกรณีนี้ ช่างไฟฟ้าสามารถติดตั้งเต้าเสียบบนกำแพงที่เหมาะสมกับชนิดของ UPS ได้ซึ่งคุณแทบจะไม่มีปัญหาในการติดตั้ง UPS เลย

การเริ่มต้นใช้งานพร้อมความช่วยเหลือ

คุณอาจไม่รู้สึกสบายใจที่จะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ---ซึ่งก็มีเหตุผล เพราะการติดตั้ง UPS เป็นการจัดการกับพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่---ทั้งสองอย่างอาจเป็นเรื่องอันตรายได้หากไม่จัดการอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ แบตเตอรี่ของ UPS อาจมีน้ำหนักมากและอุปกรณ์บางอย่างต้องมีการวางระบบสายไฟโดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้ผลิต UPS จึงมักเสนอให้บริการเสริมสำหรับการเริ่มใช้งาน UPS ใหม่โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากนี้ คุณยังสามารถจ้างผู้สนธิระบบ (System Integrator), ช่างไฟฟ้า หรือผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อการติดตั้ง UPS ได้

การเริ่มต้นใช้งานพร้อมบริการจากผู้ผลิต

UPS แบบ Three-phase หลายรุ่น (โดยทั่วไปมีขนาด >40 kVA) จะต้องถูกเริ่มใช้งานโดยผู้ผลิต UPS เองเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะได้รับการติดตั้งและปรับแต่งอย่างถูกต้อง โดยทั่วไป ช่างไฟฟ้าหรือผู้รับเหมาต่างๆ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับ UPS แต่ช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิตจะสามารถให้ข้อมูลได้ทั้งในภาพรวมเกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการควบคุมใช้งาน UPS