green grass and trees

Yeşil Tasarım

Eaton, müşterileriyle birlikte sürekli olarak küresel çapta sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak çözümler üretmek üzerine çalışmalar yapmaktadır. UPS çözümlerimiz benzeri olmayan enerji verimliliği, kaynakların etkin kullanımı, azami geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ve bir ürünün üretimden başlayarak tüm kullanım ömrü boyunca emisyonunun azaltılması konularında mümkün olanın en iyisini sunmaktadır.

Yeşil Tasarım Veri Sayfası

Tasarımdan üretime, kullanımdan ürün ömrünün bitimine kadar Eaton'un "Yeşil Tasarım" ürünlerinin yaşam döngülerinin dört aşamasıyla ilgili daha fazla bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)

Eaton'daki tasarım sürecinin önemli bir parçası da çevreyi dikkate almaktır. Çalışmaları sırasında tasarım ekibine yön veren dört temel nokta vardır. Bunlar enerji verimliliği, kaynak verimliliği, geri dönüşüm ve düzenlemelerle uyumluluktur. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) işlemi, bir ürünün olası çevresel etkileriyle ilgili bilgi toplama amacını güder. Bu işlem belirli ürünlerde yapılmaktadır ve ISO 14040/14044 standartlarına göre gerçekleştirilmektedir.

Eaton 93PM UPS Çevre Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Özet Raporu (pdf)

"Power Xpert 9395P UPS’in LCA sonuçları, etkilerin %74'ünün UPS'teki enerji kayıplarından, %25'inin ise soğutma enerjisinden kaynaklandığını gösteriyor." Daha fazla bilgi için: LCA@eaton.com

Maddeler ve Malzemeler

RoHS Direktifi (2011/65/EU): Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması

Bu direktif elektrikli/elektronik ürünler için geçerlidir ve homojen malzemelerde ağır metaller ve alev geciktiriciler gibi belirli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına yöneliktir. Eaton, çevresel yönetmelikler konusunda proaktif bir yaklaşım sergilemekte ve RoHS Direktifini, yasal bir yükümlülük haline gelmeden uygulamaktadır.

Ürüne göre RoHS durumuna şuradan ulaşabilirsiniz: EC DoC.

REACH Yönetmeliği (EC 1907/2006): Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlamaları

Tüm elektrikli ürünler için geçerli olan bu yönetmeliğin amacı, zararlı kimyasalların imalat sürecindeki kullanımını azaltmaktır. Eaton tüm imalat süreçlerinde devamlı olarak REACH Yönetmeliği'nin izin verdiği maddeleri kullanmaktadır. Ürünlerimiz SVHC'ler (Yüksek Alaka Gerektiren Maddeler) barındırmaz ve eğer bu maddeler eşik değerlerinin üzerinde bulunurlarsa gerektiği üzere müşterilerimizle paylaşılır.

İndirin: Eaton REACH Bağlılık Mektubu 1ph UPS ve REACH Bağlılık Mektubu 3ph UPS

UPS standardımızdaki madde ve malzeme bilgisini bir araya getirmek için IEC 62474 (Elektroteknik Endüstrisinde Ürünler için Malzeme Deklarasyonu) bir kılavuz olarak kullanılmaktadır.

Uluslararası Komite ve Organizasyonlar

Eaton; IEC standardizasyon (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) komitelerine, düzenleme araştırma çalışmalarına ve Green Grid organizasyonu ya da Energy Star programı gibi kâr amacı gütmeyen faaliyetlere iştirak ederek çevreyi korumaya dönük taahhüdünü göstermektedir.

İndirin: Eaton IEC 62040-4 Bağlılık Mektubu Eaton 1ph UPS ve ePDU ve IEC 62040-4 Bağlılık Mektubu 3ph UPS

Çevre, Emniyet ve Sağlık Yönetimi

Eaton; Çevre, Emniyet ve Sağlık (EHS) program ve uygulamaları sayesinde, küresel olarak standardizasyon yoluyla sürdürülebilir faaliyet ve ürünler sunmaya odaklanmıştır. Küresel Çevre, Emniyet ve Sağlık Yönetimi (MESH) programımız, mevcut programları (ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, OSHA VPP) entegre bir yönetim sisteminde toplayan birleştirilmiş bir sistemdir.

Daha fazla bilgi için: Eaton'da EHS uygulamaları

Fabrikalarımız ve üretim alanlarımızla ilgili ISO 14001 sertifikalarımızı görüntülemek için lütfen Sertifikalar sitesinde Power Quality bölümünü ziyaret edin.


Yeşil Teknoloji

Eaton, dünya çapında sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak çözümler geliştirir. Mühendislerimiz sürekli olarak ekolojik ve ekonomik faydalar getiren akıllı yöntemler geliştirmektedir. Buna, enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi de dahildir. Teknolojimizin size nasıl yardımcı olacağını görmek ve Eaton'un UPS'inin yük profilinizle nasıl bir performans sergileyeceğini öğrenmek için Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz

Enerji Tasarruf Sistemi (ESS)

ESS normal çalışma koşulları altında yükleri yüksek enerji verimi ve güvenilirlikle statik baypas anahtarı üzerinden besler. UPS önceden belirlenmiş olan gerilim ve frekans limitlerinin aşılması veya elektrik kesintisi meydana gelmesi durumunda (doğrultucu ve invertör) hemen devreye girer. Eaton ürünleri elektrik kesintisi oluşması durumlarında invertöre hızlı transfer gerçekleştirerek diğer çözümler ile karşılaştırıldığında son derece verimliliği yüksek çözümler sunar. Bu sistem yük tarafında sistemi de daha güvenilir hale getirir. Bu teknolojiyi kullanan ürünler Eaton 91PS ve 93PS, Eaton 93PM ve Power Xpert 9395P UPS modelleridir.

Kolay Kapasite Testi (ECT) teknolojisi

ECT teknolojisi kullanıcıların harici bir yüke gerek duyulmaksızın tam yük testi yapabilmelerine olanak sağlar. Böylece enerji boşa harcanmayarak enerji tasarrufu sağlanır ve suni yüklere olan ihtiyaç azalır. Bu teknolojiyi kullanan ürünler Eaton 93E, Eaton 91PS ve 93PS, Eaton 93PM ve Power Xpert 9395P UPS modelleridir.

Hot Sync teknolojisi

HotSync teknolojisi ile birden çok UPS paralel şekilde kullanılarak güç kapasitesi arttırılabilir. Hot Sync teknolojisinin sağladığı avantajlarından biri de, gelecekte oluşabilecek güç ihtiyaçları için önceden aşırı büyük UPS'ler alma ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Tek bir modülle başlayıp zaman içerisinde ekleme yapılabilir. Bu teknolojiyi kullanan ürünler BladeUPS, Eaton 9PX, Eaton 9155, Eaton 93E, Eaton 91PS ve 93PS, Eaton 93PM ve Power Xpert 9395P UPS modelleridir.

Gelişmiş Akü Şarj Yönetimi (ABM) teknolojisi

ABM, üç aşamalı şarj tekniği ile akü ömrünü artırır ve böylece çevresel atık olabilecek malzemeleri azaltır. Ayrıca sürekli şarj ihtiyacını ortadan kaldırarak enerji tüketimini azaltma ve akü ömrünü uzatma konularında yardımcı olur. Bu teknolojiyi kullanan ürünler BladeUPS, Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton 5SC, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 kVA), Eaton 9PX (5-22 kVA), Eaton 9155, Eaton 93E, Eaton 91PS ve 93PS, Eaton 93PM ve Power Xpert 9395P UPS modelleridir.

Hot Swap özellikli aküler

Bu teknolojiye sahip cihazların aküleri "hot swap" (cihaz çalışırken değişim) özelliklidir. Bu özellik akü atıklarını ve sistem kesintilerini azaltır. Bu teknolojiyi kullanan ürünler BladeUPS, Eaton 5P, Eaton 5PX, Eaton EX, Eaton 9130, Eaton 9130 RM, Eaton 9SX, Eaton 9PX (1-3 kVA) ve Eaton 9PX (5-22 kVA), Eaton 91PS ve 93PS UPS modelleridir.

EcoControl teknolojisi

EcoControl teknolojisi kullanımda olmayan çevre birimlerini otomatik olarak kapatarak %30'a varan enerji tasarrufu sağlar. Bu yenilikçi teknoloji, elektrik faturasının azaltılmasına önemli katkılar sağlayabilir. Bu teknolojiyi kullanan ürünler Eaton Protection Station, Eaton Ellipse ECO ve Eaton Ellipse PRO modelleridir.

Kullanım Ömrü Sonu

Eaton'un Kullanım Ömrü Sonu ilkesi, çevresel etkisi en düşük ürünlerin tasarlanmasını gerektirir. Biz, uygulanabilir her durumda, aşağıdaki mevzuat ve yönetmelikleri yerine getireceğimizi taahhüt ederiz:

WEEE (Direktif 2012/19/EU):
Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman
Eaton WEEE Bağlılık Mektubu 1ph UPS ve WEEE Bağlılık Mektubu 3ph UPS

Aküler (Direktif 2006/66/CE):
Aküler ve atık aküler
Eaton Akü Bağlılık Mektubu 1ph UPS ve Akü Bağlılık Mektubu 3ph UPS

Ambalaj (Direktif 94/62/EC):
Ambalaj ve ambalaj atıkları
Eaton Ambalaj Bağlılık Mektubu 1ph UPS ve Ambalaj Bağlılık Mektubu 3ph UPS

Eaton takes into account the environmental effects of the packaging and the end-of-life processing of our products. We aid more responsible dismantling, and end-of-life instructions are available for recyclers.

Kurşun-asit akülerin %90'a kadar olan kısmı geri dönüştürülebilir ve akü malzemesinin büyük kısmı yeni akü üretimi için kullanılabilir.

Daha Fazla Bilgi