Relay Interface Card product image

X-Slot Relay Interface Card UPS Connectivity Device

Phần mềm điều khiển và giao tiếp là trái tim của giải pháp đảm bảo chất lượng nguồn tin cậy bất kỳ

Eaton Relay Interface Cards cho phép tự động tắt nguồn và giám sát trạng thái hệ thống UPS qua mạng từ một máy tính

X-Slot Relay Interface Card là một cạc chuyên dụng cung cấp giao diện tiếp điểm khô giữa UPS Eaton và máy tính kết nối với rơle bất kỳ, bao gồm AS/400, cũng như nhiều loại ứng dụng của các lĩnh vực khác nhau. Cạc này tương thích với các UPS của Eaton có khe cắm X