Eaton Airflow Manager for 1U switches

Tủ thiết bị chuyển mạch Cisco 7018 và bộ dụng cụ chuyển đổi Paramount cho thiết bị chuyển mạch Cisco

Bộ dụng cụ chuyển đổi Paramount cho phép cấu hình tiêu chuẩn của hãng Paramount với tủ rack sạch sẽ để cung cấp các ứng dụng chuyển mạch của Cisco

Eaton cũng cung cấp tủ rack cho thiết bị chuyển mạch Cisco 7018. Đây là tủ rack được thiết kế riêng với bề ngang rộng hơn cho các lưu trữ đặc biệt, làm mát và nguồn cung cấp cho thiết bị chuyển mạch Cisco Nexus 7018

Giải pháp Lưu lượng gió của Eaton – Các thông số kỹ thuật

Chủng loại
Mã sản phẩm Cisco Model Converts Paramount Model
6509CVK42UPM Catalyst 6509-E PMT423042H or PMT423048H
6509CVK44UPM Catalyst 6509-E PMT443042H or PMT443048H
6509CVK48UPM Catalyst 6509-E PMT483042H or PMT483048H
6509CVK51UPM Catalyst 6509-E PMT513042H or PMT513048H
6513CVK42UPM Catalyst 6513 PMT423042H or PMT423048H
6513CVK44UPM Catalyst 6513 PMT443042H or PMT443048H
6513CVK48UPM Catalyst 6513 PMT483042H or PMT483048H
6513CVK51UPM Catalyst 6513 PMT513042H or PMT513048H
9513CVK42UPM MDS 9513 PMT423042H or PMT423048H
9513CVK44UPM MDS 9513 PMT443042H or PMT443048H
9513CVK48UPM MDS 9513 PMT483042H or PMT483048H
9513CVK51UPM MDS 9513 PMT513042H or PMT513048H
7010CVK42UPM Nexus 7010 PMT423048H
7010CVK44UPM Nexus 7010 PMT443048H
7010CVK48UPM Nexus 7010 PMT483048H
7010CVK51UPM Nexus 7010 PMT513048H

Giải pháp Lưu lượng gió của Eaton – Tính năng

Tủ thiết bị chuyển mạch Cisco 7018

  • Các tính năng ngăn lưu lượng gió được thiết kế đặc biệt đáp ứng với các hướng dẫn chuẩn bị mặt bằng cho việc lắp đặt thiết bị chuyển mạng Cisco Nexus 7000 Series.
  • Bao gồm giá treo thiết bị chuyển mạch chuẩn bị cho việc lắp đặt
  • Cho phép treo thiết bị chuyển mạch cần được lắp đặt ở mặt trước hoặc đằng sau của tủ rack
  • Giải quyết vấn đề khó khăn trong việc gắn thiết bị chuyển mạch theo các yêu cầu đặc biệt về luồng gió
  • Bao gồm quản lý tích hợp dây cáp
  • Giúp loại bỏ tình trạng quá nóng của các tủ rack mạng và các thiết bị khác xung quanh bằng việc duy trì luồng khí thổi từ đằng trước ra đằng sau.
  • Nâng cao hiệu quả bằng cách ngăn chặn luồng không khí lạnh pha trộn với luồng không khí nóng

Bộ dụng cụ chuyển đổi Paramount cho thiết bị chuyển mạch Cisco

  • Tích hợp các tấm panen hàn kín khí để chuyển đổi luồng không khí từ bên này sang bên sang luồng khí từ trước ra sau.
  • Các thanh ốp dọc để quản lý các bó cáp dữ liệu.
  • Giá treo được chuẩn bị sẵn để lắp đặt có thể điều chỉnh nhằm hỗ trợ các thiết bị chuyển mạch lớn.

Thuyết trình

Chiến lược ngăn nhiệt Giải pháp quản lý luồng khí
Containment Strategies Presentation Eaton Impact Video  

Giải pháp luồng khí của Eaton – Tài liệu

Airflow Management Solutions Brochure (SEA)
English
19-Apr-2012
 
529 kB
Raised Floor Grommet Datasheet
English (US)
30-Nov-2011
 
648 kB

Giải pháp luồng khí của Eaton – Hỗ trợ

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật
Đường dây nóng: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com