Hệ thống Cô lập Khí nóng của Eaton™

Hệ thống HCS ngăn và chuyển các khí nóng xả ra từ các thiết bị IT đến phía trên- đằng sau tủ rack, tại đó khí nóng được dẫn đến thiết bị làm mát thông qua hệ thống trần hút hoặc các ống gió hồi trên cao. Thiết kế độc quyền này phù hợp với hệ thống Paramount ™, Vantage S2 ™ và một vài loại tủ rack của các nhà cung cấp khác nhau và tích hợp không cần hàn với hệ thống lạnh hiện tại của khách hàng

Hệ thống Cô lập Khí nóng của Eaton™ - Tính năng

  • Khả năng mở rộng - Thiết bị tương thích với hệ thống thiết bị hiện có để tối ưu hóa tủ rack khi nhu cầu về công suất tăng lên
  • Khả năng dự đoán – Nó giúp phân luồng khí xả nóng và luồng thổi khí mát; Gia tăng đáng kể độ tin cậy của trung tâm dữ liệu
  • Tính hiệu quả - Cho phép không khí nóng hơn trực tiếp quay lại các CRACs, tăng hiệu quả của các CRACs bằng cách vận hành ở chế độ Delta T (ΔT) cao hơn.
  • Độ tin cậy – Mở rộng khả năng làm mát trong trung tâm dữ liệu của hệ thống hiện tại; Giảm bớt đầu tư thiết bị và giảm chi phí vận hành
  • Tính linh hoạt – với hệ thống này bạn không cần phải thay đổi vị trí hiện tại của tủ rack và nó có thể lắp đặt tại chỗ trên các tủ rack của các nhà cung cấp khác nhau

Thuyết trình

Hoạt ảnh về
Hệ thống Cô lập Khí nóng
Video YouTube 1 về
Cô lập Khí nóng
Video YouTube 2 về
Cô lập Khí nóng
Heat Containment - System Animation Heat Containment - YouTube Video 1 Heat Containment - YouTube Video 2
Các chiến lược về Ngăn khí Giải pháp quản lý luồng khí  
Containment Strategies Presentation Eaton Impact Video  

Hệ thống Cô lập Khí nóng của Eaton - Tài liệu

Blanking Panels Datasheet
English (US)
26-Apr-2013
 
315 kB
Raised Floor Grommet Datasheet
English (US)
30-Nov-2011
 
648 kB
Data Center Knowledge Guide to Data Center Containment
English (US)
30-Jul-2014
 
459 kB

Hệ thống Cô lập Khí nóng của Eaton – Tùy chọn

Luồng khí
Mô tả
Hệ thống Ống hồi gió linh hoạt cho HCS

Hệ thống Cô lập Khí nóng của Eaton™ - Hỗ trợ

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật
Đường dây nóng: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com