Hệ thống Ngăn khí Độc lập của Eaton (ICS)

Được thiết kế để cung cấp khả năng linh hoạt tối đa trong tất cả các môi trường, ICS được lắp đặt trong khung của một dãy chuẩn, có kết cấu khung thép hình ống. Cấu trúc của khung thép được thiết kế để có thể không cần giá đỡ và đáp ứng tiêu chuẩn địa chấn Vùng 4 NEBS. Khi sử dụng kết hợp với Cửa Ngăn khí, Trần cô lập đường thông gió và ống dẫn khí của Eaton, Hệ thống Ngăn khí Độc lập của Eaton cho phép thiết bị độc lập hoàn toàn trong trung tâm dữ liệu.

Hệ thống Ngăn khí Độc lập của Eaton - Tính năng

  • Thiết kế mở rộng – Với khả năng mở rộng các đường thông gió khi yêu cầu về tải tăng lên, ICS là một giải pháp lý tưởng cho yêu cầu thay đổi trong khi hệ thống đang hoạt động của trung tâm Co- location và các môi trường trung tâm dữ liệu có mật độ cao khác.
  • Ngăn khí một cách triệt để- các tấm cắt panel dọc đảm bảo ngăn khí một các triệt để khi các tủ rack được lắp ráp từng phần trong dãy tủ và cũng dễ dàng tháo ra từng phần đảm bảo các tủ rack IT mới được lắp ráp và sắp xếp nhanh chóng
  • Tủ Agnostic –Có khả năng hỗ trợ hầu như bất cứ nhãn hiệu tủ rack chứa máy chủ và mạng nào với chiều sâu, chiều chao và kích cỡ làm theo yêu cầu của hàng
  • Tính tương luồng khí mát - Dễ dàng được triển khai như một giải pháp ngăn luồng khí mát lắp đặt chung hoặc không không lắp đặt chung với hệ thống ống thổi xuống
  • Tăng lợi nhuận trên vốn đầu tư - Mô-đun, thiết kế theo khối nhà cung cấp sự linh hoạt đầy đủ và phòng ở cho sự tăng trưởng đang tăng từ lợi nhuận trên vốn đầu tư ban đầu của bạn.

Thuyết trình

Giải pháp quản lý luồng khí
Eaton Impact Video

Hệ thống Ngăn khí Độc lập của Eaton - Tài liệu

Hệ thống Ngăn khí Độc lập của Eaton - Hỗ trợ

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật
Đường dây nóng: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com