Relay Interface Card product image

RELAY CARD-MS

(Part # RELAY-MS)

Relay Card-MS của Eaton cho phép tự động tắt và giám sát trên mạng tình trạng của hệ thống UPS thông qua một máy tính được kết nối với một bộ chuyển đổi chuyên dụng cung cấp giao diện tiếp điểm khô cần thiết giữa UPS Eaton và bất kỳ một máy tính nào được kết nối chuyển tiếp cũng như là một loạt các ứng dụng công nghiệp. Relay Card-MS tương thích với tất cả các UPS của Eaton có Minislot.