Các cân nhắc hàng đầu khi thiết kế UPS

Các nhân tố sau đây sẽ là những yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi phân tích nhu cầu của bạn

1. Môi trường nguồn: một pha hay bap ha

2. Môi trường lắp đặt

3. Tải

4. Tính sẵn sàng và thời gian dự phòng bằng ắc qui

Có ba cấu hình cơ bản trong việc tính thời gian dự phòng bằng ắc qui:

  • UPS với thời gian chạy từ 10 đến 15 phút và không có máy phát điện. Bạn có thể đáp ứng được 90-95% sự cố mất điện. Bạn có thể dùng chế độ tắt lần lượt để lưu trữ dữ liệu hoặc ở lại trực tuyến tối đa có thể trước khi hệ thống bị tắt.
  • UPS với thời gian chạy từ 10 đến 15 phút và có một máy phát điện. Bạn đã có một hệ thống rất tin cậy và hầu hết các máy phát điện sẽ bật trong vòng 1 phút (5 phút là tối đa). Bạn sẽ đáp ứng hầu hết các tình huống.
  • Các UPS dự phòng, máy phát điện và hai nguồn đầu vào cho các hệ thống máy chủ sử dụng hai nguồn đầu vào. Bạn phải có rất nhiều tiền và/ hoặc bạn rất quan tâm về vấn đề tắt nguồn cho hệ thống. Đây là thời điểm bạn cần một người tư vấn để xác định cụ thể cấu hình

5. Khả năng mở rộng

6. Phân phối nguồn

7. Khả năng quản trị

8. Vận hành và bảo trì

9. Ngân sách

Các cân nhắc thiết kế UPS khác

Các hướng dẫn thiết kế sau đây nên được cân nhắc để lựa chọn giải pháp UPS phù hợp

1. Kiểm tra xem nếu đã có nguồn điện đầy đủ cấp gần UPS hay chưa

2. Tìm hiểu thông tin kích thước của UPS và tủ ắc qui

3. Đảm bảo UPS được đặt đúng chỗ cần đặt

4. Kiểm tra xem sàn đã gia cố để hỗ trợ đặt UPS và tủ ắc qui chưa

5. Xác nhận UPS có hệ thống giải nhiệt phù hợp

6. Luôn luôn đảm bảo khoảng cách giữa UPS và tường

7. Kiểm tra xem UPS đã đáp ứng nhu cầu về nguồn của bạn chưa , hoặc kỹ sư đã kết nối dây xong chưa

8. Lắp đặt UPS nhỏ sau các UPS lớn

9. Sử dụng UPS và máy phát điện cùng nhau

10. Kiểm tra xem giải pháp UPS đã đáp ứng các qui định của tòa nhà hay chưa

In thêm các phiên bản chi tiết về các cân nhắc hàng đầu khi thiết kế UPS

Cần tìm hiểu thêm các thông tin như vậy không?
Tải xuống miễn phí cẩm nang kiến thức cơ bản về UPS