Làm thế nào để lựa chọn công suất UPS

Bạn đã quyết định UPS bạn cần. Bước tiếp theo là gì? Tốt, bạn đã chọn đúng sản phẩm!

Lựa chọn #1:

Xem trang Eaton.com/UPSselector

Lựa chọn #2:

Làm theo cách cũ. Hoàn thành các bước này cũng rất hữu ích cho hai lựa chọn đầu tiên

1. Liệt kê tất cả các thiết bị cần được UPS bảo vệ (nhớ bao gồm cả màn hình, phần cứng mở rộng, routers….)

2. Liệt kê công suất theo Amps và Volts của từng thiết bị. Những thông tin cơ bản này thường được tìm thấy trên nhãn dán đằng sau thiết bị. Nhiều thiết bị thể hiện là VA. Một vài thiết bị có thể thể hiện nguồn tiêu thụ bằng Watts. Để qui đổi watts sang VA, chia số watt cho hệ số công suất. Đối với các máy chủ, hệ số công suất là 0.9

3. Nhân VA với số lượng thiết bị ta được tổng công suất VA

4. Cộng tất cả VA của tất cả các thiết bị

5. Nhân tổng VA của các thiết bị với 1.2 để được tổng công suất. Bước này tính toán cho khả năng mở rộng trong tương lai.

6. Sử dụng tổng công suất để lựa chọn UPS. Khi chọn một UPS, phải đảm bảo tổng yêu cầu công suất VA hỗ trợ sẽ không lớn hơn công suất của UPS.

Bảng lựa chọn công suất UPS

How to size a UPS

Lựa chọn # 3:

Công cụ Eaton’s UPS Tool for iPhone®, iPad® và iPod touch® giúp bạn có thể tìm ra được giải pháp UPS tốt nhất mà không cần ngồi trên bàn làm việc: www.powerquality.eaton.com/upstools