Nguồn Một pha hay ba pha?

Nguồn điện ba pha là một cách thức phối nguồn hiệu quả nhất cho các nguồn có khoảng cách dài, nó cho phép các thiết bị công nghiệp lớn hoạt động hiệu quả hơn. Đây là tính năng do các sóng của từng pha lệch nhau 120 độ hoặc 1/3 của chu kỳ sine như biểu diễn ở hình 1.

Điện áp ba pha có thể được đo lường từ pha đến đất hoặc pha với pha. Điện áp giữa pha đến đất và pha đến pha là một hệ số của căn 3 (ví dụ., 120V so với 208V)

Ngược lại, Nguồn một pha là nguồn thông dụng sử dụng ở hộ gia đình, các thiết bị sinh hoạt hằng ngày như máy tính xách tay, đèn, tivi. Khi nhìn vào đồng hồ hiển thị oscilloscope về điện áp đầu ra của nguồn một pha như hiển thị hình 2, nó sẽ chỉ là một sóng đơn. Nguồn điện một pha là một trong một pha của hệ thống ba pha. RMS điện áp là 120V (cho bắc mỹ)và hình hiển thị giá trị giữa ±170V tại 60 Hz (hoặc 60 times a second).

Nguồn một pha hoặc ba pha?

Lợi ích nguồn một pha Lợi ích nguồn ba pha
Chuẩn cho các địa điểm mà nguồn ba pha không có sẵn Có thể giúp cân tải cho điện của tòa nhà
Thường dễ dàng hơn trong việc phối nguồn tại tải kVA thấp và các ứng dụng mật độ thấp Thường dễ dàng hơn trong việc phối nguồn tại tải kVA cao và các ứng dụng mật độ nguồn cao cho tủ Rack
Cho phép các thiết bị điện có công suất nhỏ (CB, dây cáp, tủ…).

Cần tìm hiểu thêm các thông tin như vậy không?
Tải xuống miễn phí cẩm nang kiến thức cơ bản về UPS