Khởi động UPS

Tự khởi động

UPS được trang bị một ổ đầu vào tiêu chuẩn ( các thiết bị 1500VA và công suất nhỏ hơn) phù hợp với các ổ cắm trên tường rất dễ dàng lắp đặt. Các thiết bị 2000VA và công suất cao hơn yêu cầu một ổ cắm trên tường khác có thể chưa có sẵn tại nơi lắp đặt UPS. Trong các trường hợp này, một thợ điện có thể lắp đặt một ổ cắm phù hợp, sau đó bạn sẽ chỉ còn một chút vấn đề với việc lắp đặt UPS

Hỗ trợ khởi động

Bạn có thể không cảm thấy thoải mái khi lắp đặt thiết bị điện- lý do hoàn toàn chính đáng. Việc lắp đặt UPS lien quan đến cả nguồn điện và ắc qui- Cả hai đều có thể nguy hiểm nếu không làm một cách đúng đắn. Hơn thế nữa, ắc qui UPS có thể rất nặng và một vài thiết bị yêu cầu kết nối dây điện trực tiếp. Do đó, nhà sản xuất UPS thường có các dịch vụ khởi động với chi phí nhất định. Bạn có thể thuê một nhà tích hợp hệ thống, kỹ sư điện hay công ty dịch vụ thứ ba để lắp đặt UPS

Khởi động theo yêu cầu của nhà sản xuất

Rất nhiều mẫu UPS ba pha (thường từ 40KVA trở lên) đều phải do nhà sản xuất khởi động UPS để đảm bảo UPS được lắp đặt và cài đặt đúng qui trình. Về tổng thể, các kỹ sư điện và các nhà thầu sẽ không có kiến thức sâu về UPS. Các kỹ sư được nhà sản xuất đào tại sẽ cung cấp một tổng quan về thiết bị và các bài giảng về vận hành UPS