Các ổ cắm đầu vào và khe cắm đầu ra

Khi bạn nhận một UPS, bạn nên cắm nó theo đúng qui trình. Nếu UPS không thể cắm vào ổ cắm trên tường, hoặc thiết bị không thể cắm vào nó, bạn sẽ gặp vấn đề.

Bất cứ UPS có công suất 1500VA hoặc công suất nhỏ hơn đều có thể cắm vào các ổ cắm đa dụng tại hộ gia đình. UPS với công suất cao hơn 1500VA được sử dụng ổ cắm đầu vào không thể cắm trực tiếp vào các ổ cắm tiêu chuẩn. Các UPS có công suất cao hơn 1500VA có thể được kết nối trực tiếp bằng dây diện vào các thanh phân phối nguồn điện ở tại địa điểm lắp đặt đo các kỹ sư có bằng cấp thực hiện.

Rất nhiều mẫu UPS có thiết kế sẵn các khe cắm đầu vào và đầu ra. Các mẫu UPS khác có thể thiết kế theo yêu cầu kết nối đầu vào và đầu ra.

Để tham khảo, chúng ta có thể theo dõi bảng sau – giúp cho bạn có thể thấy được các lựa chọn cho đầu vào và đầu ra::

* 5-15P có thể cắm vào 5-20R
R = Receptacle, P = Plug, L = Locking
Số trước các gạch nối như sau:
5 = 125V, 2 cực , Ba dây (nối đất)
6 = 250V, 2 cực , Ba dây (nối đất)
14 = 125/250V, 3 cực , Bốn dây (nối đất)
Số sau gạch nối chỉ Amperage. Ví dụ, L5-30R có nghĩa là ổ 30A

5-15R
5-15R
5-15P
5-15P
5-20R
5-20R
5-20P
5-20P
L5-30R
L5-30R
L5-30P
L5-30P
6-15R
6-15R
6-15P
6-15P
L6-20R
L6-20R
L6-20P
L6-20P
L5-20R
L5-20R
L5-20P
L5-20P
IEC-320-C13 (female)
IEC-320-C13
IEC-320-C14 (male)
IEC-320-C14
IEC-320-C19 (female)
IEC-320-C19
IEC-320-C20 (male)
IEC-320-C20
IEC-309, 16A
IEC-309-16A
IEC-309, 32A
IEC-309-32A
Terminal Block (Hardwired)
Hardwired

Tìm hiểu về ổ chuẩn Bắc Mỹ của bạn

Ở thị trường bắc mỹ, hầu hết các ổ cắm điện và các khe cắm đều theo tiêu chuẩn National Electrical Manufacturer’s Association (NEMA), thiết bị sử dụng code thông minh để xác nhận ký mã hiệu đại diện. Nếu bạn biết mã hiệu của ổ cắm kết nối của bạn, bạn sẽ tìm ra voltage và amperage. Hãy luôn luôn kiểm tra với kỹ sư điện tại sở tại để xác định đúng dây và các lắp đặt

Tôi có thể sử dụng UPS to đến cỡ nào?

Một câu hỏi thường gặp của các nhà quản trị mạng là”Tôi có một nguồn tại chỗ của tôi, UPS to nhất mà tôi có thể kết nối công suất là bao nhiêu?” Nếu bạn tìm kiếm một UPS 6KVA hoặc thấp hơn, bạn có thể tìm được câu trả lời ngay lập tức sau đây:

1. Cố định
Các UPS nhỏ như 9130 model có các ổ đầu ra cố định
2. Cải tiến theo yêu cầu
UPS như 9355 model có thể cải tiến các ổ cắm đầu ra theo yêu cầu
3. Kêt nối bằng dây
UPS lớn như 9390 model được thiết kế kết nối đầu ra bằng dây điện
4. Các ổ cắm thêm
Eaton ePDU là ổ cắm treo trên tủ rack và có thể cung cấp các ổ cắm mở rộng

Cần tìm hiểu thêm các thông tin như vậy không?
Tải xuống miễn phí cẩm nang kiến thức cơ bản về UPS